Text: Annica Joensuu

Fortsatt är kunskapen om hur man skyddar sig mot solen samt vilka solvanor som är skadliga dålig hos allmänheten. På grund av detta fortsätter hudcancerfallen att öka. Om vi ska få till en ändring av detta måste man arbeta med att ändra folks attityder och beteenden snarare än att utveckla bättre solskyddsprodukter.

Antalet hudcancerfall ökar fortfarande

Målet Säker strålmiljö, som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för, uppfylls i alla delar utom en – ultraviolett strålning (UV). Där går trenden åt fel håll. Målet för UV-strålning är att färre ska drabbas av hudcancer år 2020 än år 2000. Här går trenden tyvärr åt motsatt håll. Antalet hudcancerfall fortsätter att öka enligt Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning.

För att uppnå miljömålet för UV-strålning har regeringen i årets regleringsbrev gett Strålsäkerhetsmyndigheten ett nytt uppdrag att redovisa senast den 1 februari 2016. Myndigheten ska under 2015 genomföra en utredning om solbeteende och lämna förslag på åtgärder till regeringen.

Våra skadliga solvanor.

Våra solvanor är den främsta orsaken till att allt fler drabbas av malignt melanom. Under hela 1900-talet steg insjuknandesiffrorna. Malignt melanom drabbar ungefär 3000 personer varje år, mellan 400 och 500 avlider.

Om våra solvanor kunde ändras i positiv riktning skulle antalet människor som drabbas av malignt melanom i framtiden minska.

En beteendeförändring avseende dessa vanor kräver emellertid ett samspel mellan individen, samhället och de kulturella traditionerna.

Attityder och levnadsvanor måste ändras. Mer kunskap behövs för att motivera oss till en förändring, mer kunskap om hur vi förebygger hudcancer och regelbunden kontroll av våra födelsemärkens utseende. Detta kallas sekundärprevention och innebär att man tidigt upptäcker sjukdomen, varvid behandlingen kan bli skonsam och prognosen förbättrad.

Håll koll på hudförändringar!

Vad är det då man ska titta efter? Lär känna din hudkostym från topp till tå! Granska dig med jämna mellanrum. Glöm inte hårbotten! Lär dig känna igen dina födelsemärken så kallade nevi (singularis nevus). Nevi är ofarliga så länge de förblir oförändrade.

Sök läkare om ett nytt märke uppträder på huden eller om du tycker att något börjar förändra sig. Möjligheten att bli botad är stor vid tidig upptäckt.

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.