You are currently browsing the tag archive for the ‘taxfree’ tag.

Text: Annica Joensuu

 

SHR har ni gett ut sin femte branschrapport. I likhet med tidigare år ger den här rapporten en bild av skönhetsbranschens intäkter och arbetsmarknad samt hudterapeuternas arbetssituation.

Om rapporten
Den huvudsakliga statistiken har hämtats från SCB för SNI koden 96022 som avser skönhetsvård.

Följande verksamheter ingår i SNI 96022

ansiktsbehandlingar
ansiktsmassage
make up
benvaxning
Fotvård, fotmassage
färganalys
Hudvårdsbehandlingar
hudbehandlingar
Håltagning i näsa, navel, öron
hårtborttagning
Hårextensions
injektionsbehandling ej läkare
Kroppsmålning
manikyr
Nagelteknologi
nagelvård
Näshåltagning
pedikyr
Peeling
sklerosering av kärl
Stilanalys
styling
Tandblekning
tandsmyckning
Tatueringsborttagning
ögonfranfärgning

Av ovan nämnda verksamheter så tillhör ínjektioner, sklerosering, tandblekning och tandsmyckning inte en hudterapeuts verksamhet. De siffror som presenteras visar alltså även dessa verksamheter. Dock ingår ej tandblekning och injektioner utförda av legitimerade yrkesgrupper. Verksamheter som bedrivs på tatuerings- och piercingstudio ingår ej i statistiken. Statistik och information har också inhämtats från SHR:s medlemsregister, Arbetsförmedlingen, KTF (Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet) samt via den medlemsundersökning som gjordes som en webbenkät.

Sammanfattning
De nya siffrorna från SCB avseende inkomstår 2014 som blev klara i juni 2015 visar på en fortsatt uppgång av skönhetsbranschen både vad gäller omsättning, antal salonger och antal anställda. Antalet salonger som minskade under 2013 har nu alltså börjat öka igen.

Omsättningen för SNI-koden 96022 – skönhetsvård är på 1691,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 17 % från 2013.
Antalet salonger är 2963 vilket är en liten ökning, men detta är ändå positivt då antalet salonger sjönk mellan åren 2012 och 2013.
Antalet anställda som är 1225 visar även här en blygsam ökning om man jämför med tidigare års ökningar.
Totalt har omsättningen ökat med 95 % sedan 2008 vilket är anmärkningsvärt. Antalet salonger har ökat med 15 % och antalet anställda med 60 %. Skönhetsbranschen är en bransch som växer så det knakar.

Arbetsmarknaden för hudterapeuter ser ljusare ut än någonsin. Arbetsförmedlingen bedömer att hudterapeuter kommer att ha medelgoda möjligheter till arbete under det närmaste året. Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att det blir balans mellan efterfrågan och tillgång på hudterapeuter under 2015 och inledningen av 2016. Arbetsförmedlingen har valt att ytterligare förtydliga att chansen att få ett jobb är avhängt om man har en SHR godkänd utbildning.

Skönhetsvårdsbranschen

Omsättning skönhetsvård

Diagram 1. Omsättningen i miljoner kronor exkl. moms hos företag inom skönhetsvård i Sverige 2008-2014

omsättning

 

 

 

 

 

 

2008-2014 SNI-kod 96022 skönhetsvård. Exportföretag exkluderat. Källa: SCB

De redovisade åren, 2008-2014 har omsättningen ökat med ca 95 %. Det senaste året ökade omsättningen med ca 17 %.

Omsättning miljoner kronor exklusive moms för skönhetssalongerna länsvis 2008-2014

Tabell 1. Omsättning exklusive moms i skönhetssalongerna i Sverige. Miljoner SEK.

annica2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skönhetssalonger SNI-kod 96022.

Alla län utom två visar på en ökning. Blekinge län som minskat sin omsättning hade största procentuell ökning förra året. Det andra länet som visar på en minskning är Dalarna. Största procentuella ökningen finns i på Gotland. Störst omsättning i kronor är i Stockholm.

Antalet företag inom skönhetsvård

Diagram 2. Antal juridiska personer inom skönhetsvård i Sverige 2008-2014

annica3

 

 

 

 

 

 

 

2008-2014 SNI-kod 96022 skönhetsvård. Källa: SCB.

Efter att antalet företag minskat mellan 2012 och 2013 så börjar antalet nu att öka igen. Ökningen det sista året är 1.3 %. Mellan åren 2008 till 2014 har antalet företag inom skönhetsbranschen ökat med över 15 %.

 

Antalet skönhetssalonger länsvis för 2008-2014

Tabell 2. Det totala antalet arbetsställen i Sverige redovisat per län

annica4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skönhetssalonger SNI kod 96022. Källa: SCB.

Störst antal arbetsställen finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I Västerbotten, Dalarna, Västra Götaland, Blekinge, Jönköping, Södermanland och Uppsala län har antalet salonger minskat. Störst procentuell ökning är det på Gotland, 28 % och störts ökning i antal är i Gävleborgs län.

 

Antalet anställda på företag inom skönhetsvård

Diagram 3. Antalet anställda på hudvårdssalongerna i Sverige 2008-2014

annica5

 

 

 

 

 

 

2008-2014 SNI-kod 96022 skönhetsvård. Källa: SCB

Antalet anställda i hudvårdssalongerna har ökar med 60 % sedan 2008. De senaste åren har ökning dock varit mer blygsam.

 

Antalet anställda länsvis för hela skönhetsbranschen 2008-2014

Tabell 3. Antalet anställda i skönhetssalonger i Sverige

annica6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skönhetssalonger SNI-kod 96022. Källa: SCB.

I nio län minskar antalet anställda; Uppsala, Östergötlands, Kronobergs, Kalmars, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Gävleborgs, Västerbottens och Norrbottens län. Störst procentuell ökning visar Örebro med 23 %. Störst ökning i antal anställda är i Skåne.

 

Arbetsmarknadsprognos

Arbetsförmedlingen bedömer att hudterapeuter har medelgoda möjligheter till arbete det närmaste året. Jobbmöjligheterna är bättre för de som har utbildning godkänd av branschförbund eller de som har kompletterande kompetenser inom närliggande områden.

De flesta hudterapeuter arbetar som egna företagare men det blir allt vanligare med större salonger där möjlighet till anställning finns. Hudterapeuter arbetar på skönhetssalonger, SPA, parfymerier, apotek, plastikkirurgimottagningar, hudläkarmottagningar och kryssningsfartyg. Antalet skönhetssalonger och antalet anställda har ökat de senaste åren.

Den privata konsumtionen förväntas öka det närmaste året vilket påverkar hudterapeuternas arbetsmarknad positivt.

Jobbmöjligheterna är bättre för de som har utbildning som är godkänd av branschförbund för hudterapeuter
(SHR). Den typen av utbildningar finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Landskrona. På dessa orter är konkurrensen om jobben större än på orter som saknar dessa utbildningsalternativ.

Möjligheterna till jobb kan förbättras ytterligare med kompletterade kompetens inom närliggande områden, till exempel lymfdränage, massage, manikyr, pedikyr, make-up och fotvård.

Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att det blir balans mellan efterfrågan och tillgång på hudterapeuter under 2015 och inledningen av 2016.

 

Kosmetikbranschen

KTF gör årligen en uppskattning över hur stor försäljningen är av kosmetiska produkter till konsument i Sverige exklusive taxfree och försäljning till frisör. Försäljning av kosmetika produkter visar på en uppgång även mellan åren 2013 och 2014 och ligger 2014 på 16, 4 miljarder kronor. Endast försäljning av parfymer har minskat. Även hudterapeuternas försäljning ingår i denna statistik.

annica7

 

 

 

 

 

Tabellen visar svenska marknaden för kosmetiska produkter och siffrorna anger i miljoner konsument kronor.(miljoner kr)

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

 

Varför vara medlem i SHR? Klicka på bilden nedan!

Varför välja en av SHR auktoriserad hudterapeut? Klicka på bilden nedan!

Copyright

SHR äger om inget annat anges rättighterna till text och bild på denna blogg.

Skriv in din e-post för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg.

Kategorier