SHR är nu ansvarig för Gesäll och Mästarbrev i Makeupartistyrket och Nagelterapeutyrket!

SHR_PMS484_SV_STÅENDEEn fantastisk julklapp för hela skönhetsbranschen kom precis före jul. Efter beslut av Sveriges Hantverksråd är SHR nu ansvarig för Gesäll- och Mästarbrev för Makeupartister och Nagelterapeuter. SHR vill med detta stärka yrkesrollerna och öka kompetensen och kvalitetsnivån i skönhetsbranschen. SHR vill också verka för etik och konsumentsäkerhet i branschen.

Är du Makeupartist eller Nagelterapeut är detta ett ypperligt tillfälle att få ett yrkeskompetensbevis. Provtillfällen kommer att erbjudan från och med våren 2020 och vi återkommer med information och datum. Är du Makeupartist eller Nagelterapeut kan du redan nu maila in ditt intresse på shr@shr.nu

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.
För att hålla hög kvalité och aktualitet på Gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige utfärdas drygt 1000 Gesällbrev per år. Idag kan man ta sitt Gesällbrev i omkring 70 olika yrken.

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare (SFS 1995:1255 och SFS 1995: 1256).

Gesäll- och Mästarbreven utfärdas av Sveriges Hantverksråd. Läs mer på: https://hantverksrad.se/gesall-och-mastarbrev/