You are currently browsing the monthly archive for april 2016.

Text: Viktoria Ellénius

Sockervax – en annan typ av vax

Våren är riktigt på gång just nu och med den kommer olika typer av vaxbehandlingar, många som vill vara lena och fina inför sommaren. Vax har länge varit ett populärt sätt att få bort generande hårväxt och det vanligaste är det klassiska bivaxet, som tar bort håret och vaxet med hjälp av en remsa. Ben, armar, armhåla och bikinilinje har varit de vanligaste områdena som blivit vaxade.

På senare år har det även blivit väldigt populärt att vaxa mer intima områden – brasiliansk vaxning, för att slippa raka sig och känna sig ren och fräsch även där. Jag tror att många med mig har märkt att det blivit mer populärt med brasiliansk vaxning de senaste åren och även olika typer av vaxmetoder finns, för att ge en skonsammare vaxning på känsligare områden.

Sockervax

Några kanske har hört talats om sockervax?!

Sockervaxet är en naturprodukt och innehåller inga allergiframkallande ämnen. Vaxet består endast av vatten, socker och lite citron. Det kommer ursprungligen ifrån Egypten och andra orientaliska länder sedan flera år tillbaka. Kvinnorna använde sig av sockervax och lakan som remsa för att avlägsna hår för att göra sig fin inför mannen.

I Sverige är det däremot relativt nytt, även om det de senaste åren har blivit mer välkänt just vid intim vaxning. Vaxet är främst användbart vid brasiliansk vaxning eftersom det är ett skonsammare vax, än det klassiska bivaxet, men kan även användas på hela kroppen.

Vax

Men vad är då skillnaden på sockervaxet och det traditionella bivaxet?

Jo de största skillnaderna är:

 • Vaxet avlägsnas från huden i hårets växtriktning, till skillnad från bivaxet som avlägsnas mot hårets växtriktning. Detta innebär att huden håller sig hår fri längre, eftersom det minskar risken för att hårstråna bryts av. Dessutom minskar risken för inåt växta hårstrån och irritation i hårsäckarna.
 • Sockret fastnar inte på levande hudceller, eftersom dessa är fuktiga. Så enbart döda hudceller följer med vid vaxning. För att sockret ska fastna på huden och få med sig håret så måste ytan vara torr. Detta är en stor fördel vid brasilianska vaxningar.
 • Genom att håret avlägsnas i hårets riktning så är det många som upplever att det gör mindre ont att bli vaxad med sockervaxet till skillnad mot bivaxet.
 • Med sockervax går det att vaxa bort kortare hårstrån, minimilängd 5 mm.
 • Det används inga spatlar eller remsor vid vaxningen utan enbart latexhandskar och lite vax direkt i handen.
 • Sockervaxet kommer aldrig upp i så hög temperatur så det finns någon risk att bli bränd på huden. Som kund är du alltid säker då vi som terapeuter bränner oss först isf. Dessutom så går det inte att arbeta med ett för varmt vax.
 • Vaxet är vattenlösligt, vilket är en stor fördel om det skulle bli rester kvar. Finns det rester kvar eller om det hamnat på kläder eller golv så kan det lätt tas bort med lite ljummet vatten.

I övrigt finns det många olika varianter av vax på marknaden och det kan ibland ta ett tag innan man som kund och terapeut har hittat det som man tycker fungerar bäst. Alla är vi olika och det är positivt att det finns lite olika vaxer att välja på, alla fyller samma funktion. Många upplever att det är så skönt att få bort det hår som irriterat eller kliat och huden känns silkeslen efteråt. Något som hör våren och sommaren till….

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Annica Joensuu

Förra året anlitade SHR Novus första gången för att få kunskap om allmänhetens kännedom och attityd gentemot SHR, samt auktorisation inom branschen. Nu har den andra mätningen genomförts under januari månad. Tanken är att mäta under tre år för att kunna se förändring över tid.

SYFTE

Syftet med kännedomsmätning är att generera kunskap om nuläget för SHR som varumärke för att få en baskunskap om hur man utifrån nuläget kan stärka sitt varumärke och växa som organisation. Dessutom avser undersökningen generera insikt om allmänhetens inställning till auktorisation inom branschen.

 

MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE

 • Målgruppen för undersökningen är allmänheten mellan 18-79 år.
 • Urvalet är slumpmässigt och således riksrepresentativt.
 • Totalt har 1089 personer besvarat undersökningen.
 • Deltagarfrekvensen är 60 %.
 • Undersökningen har genomförts per webb i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.
 • Undersökningen genomfördes mellan den 28 januari – 5 februari 2016.

 

SAMMANFATTNING

 • 6 av 10 (63 %) av svenskarna tycker att det är viktigt med auktorisation i hudvårdsbranschen. Det är något färre än föregående år (73%).
 • Knappt 4 av 10 (38 %) känner i någon grad till SHR (har minst hört talas om). 62 % uppger att de aldrig har hört talas om SHR. Det är samma nivåer som föregående mätning 2015.
 • Bland de som känner till SHR uppger att de flesta (27 %) att de har hört talas om SHR men knappt känner till något om dem. Detta är lika stor andel som 2015.
 • Liksom 2015 anger de flesta av de som känner till SHR, att deras inställning till SHR är varken positiv eller negativ. (39 %, 2016, 43% 2015)
 • En tredjedel (30 %) av de som känner till SHR har en övergripande positiv inställning till SHR. (ganska eller mycket positiva). (31% 2015)

Att terapeuten har kvalificerad utbildning, är auktoriserad och har behandlingsskadeförsäkring är viktigt enligt de allra flesta. Även rekommendationer och prisnivå har stor betydelse

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

banner Guinot

Var med och tävla och vinn

Ett BiOXYGEN-kit
Värde: 2198kr

Bild Serum Bioxygene

 

Här kommer 5 frågor:

 1. Vilken behandling är GUINOTS ”stjärnbehandling” och är mest känd världen över?
 1. Vart säljs GUINOT?
 1. GUINOT har en ansikts-serie som heter BiOXYGENE, till vem (hudtyp och eller hudtillstånd) passar denna serie bäst?!
 1. I April lanserades Serum BiOXYGENE, hur många produkter finns det nu i GUINOTs BiOXYGENE-serie?
 1. Vilken aktiv ingrediens kännetecknar BiOXYGENE-serien? 

   

  * Svar på alla frågor finner Du på www.guinot.se eller www.facebook.com/GuinotSverige

  Frågorna besvaras och skickas in före måndagen den 9 maj,

  till e-post: ann-marie@shr.nu

  Vinnaren presenteras därefter på bloggen och får ett Guinot Serum BiOXYGENE

   

  LYCKA TILL!!

   

  SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
  Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Annica Joensuu

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen beslut om att införa Sveriges referensram för kvalifikationer. Tillsammans med validering kan tidigare kompetens och erfarenhet nu synliggöras. Verktyget kommer därmed kunna öka matchningen på arbetsmarknaden och i ett större perspektiv minska arbetslösheten.

Tanken är att referensramen ska omfatta och synliggöra allt lärande – både det som sker inom ramen för officiella utbildningar men också det som sker i arbetslivet, hemmet eller föreningslivet. Referensramen ska underlätta jämförelser mellan olika kvalifikationer i Europa. Referensramen ska täcka in all utbildning i hela det offentliga skolsystemet: från slutbetyg i grundskolan till vuxenutbildning, yrkesutbildning och den högsta akademiska examen. De utbildningar som ingår i ramverket för högre utbildning kommer alltså även att rymmas i Sveriges referensram för kvalifikationer. Referensramen är anpassad efter svenska förhållanden och bygger på det europeiska ramverket, European Qualifications Framework (EQF). Det europeiska ramverket är erkänt i 34 länder.

inläggseqfHur är referensramen uppbyggd?
Referensramen är indelad i olika nivåer som visar hur omfattande kunskaperna, färdigheterna och kompetensen är. Detta sker på åtta nivåer som täcker in hela det offentliga utbildningssystemets examina från grundskolan till den högsta akademiska examen. Referensramen ska också täcka in det lärande som pågår utanför det offentliga utbildningssystemet, som man kan få i arbetslivet, privat eller i olika föreningar.

På varje nivå finns resultatet av lärandet beskrivet i form av kunskaper, färdigheter och kompetens. Till varje nivå kopplas även kvalifikationer som visar resultatet av lärandet, till exempel utbildningsbevis, examina, certifikat och diplom. En och samma person kan ha flera olika kvalifikationer. Tänk på att alla kvalifikationer ännu inte är inplacerade, eftersom detta ramverk är ett förslag som regeringen inte ännu har fattat beslut om.

 Nivå 1

 • Slutbetyg från grundsärskolan
 • Slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Nivå 2

 • Slutbetyg från grundskolan
 • Slutbetyg från specialskolan
 • Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • Gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolan
 • Gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasialnivå
 • Betyg från utbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Nivå 4

 • Gymnasieexamen från gymnasieskolan
 • Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program
 • Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
 • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning

Nivå 5

 • Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan

Nivå 6

 • Examina på grundnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
 • Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
 • Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Nivå 7

 • Examina på avancerad nivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen(1993:100)
 • Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
 • Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Nivå 8

 • Examina på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen(1993:100)
 • Examina på forskarnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

 

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar
Myndigheten för yrkeshögskolan har av regeringen fått uppdraget att bygga upp referensramen. Arbetet är ett samarbete med arbetslivets organisationer, berörda myndigheter, utbildningsanordnare och studerande.

Ansökan om en nivåinplacering i SeQF
Den 1 mars 2016 öppnas möjligheten för de som utfärdar kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet att ansöka om en nivåplacering i den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF. SHR kommer att ansöka om nivåplacering av hudterapeutyrket.

 

Vill du veta mer
Mer om SeQF finns att läsa på www.seqf.se

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Anna Olsson

Fredagen 9 september på Hud & Kosmetik, Kistamässan

Tävlingen består av två moment à 60 minuter

-Klassisk sotning med flytande eyeliner och röd mun

-Tema makeup

Tema: In a galaxy far, far away…

SM_Makeup_FB_2016

Makeup artisterna kommer att bedömas på sin teknik, fantasi och sitt resultat.

Vinnaren av SM i makeup, tävlar i ‘International Makeup Championship’ i Düsseldorf, mars 2017 och sponsras med resa och logi samt en välfylld goodiebag!

Är du utbildad makeupartist eller maskör och intresserad av att delta?

All information samt ansökningshandlingar hittar du på http://smimakeup.weebly.com/

Är du intresserad av att sponsra?  Mejla oss för information.

Vi ses i september!

Projektledare, Anna Olsson, SHR

smimakeup@live.se

Facebook: SM i Make up

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Elisabeth Bexter

Men hur gör man för att få till ett perfekt salongsresultat utan ränder? Här är mina tips för bästa fuskbrännan!

Välj rätt konsistens
Satsa på en produkt som ger det resultat du är ute efter och som dessutom passar till din hudtyp.

Spraya om du har bråttom
Det här är den bästa lösningen om du har ont om tid. Brun-utan-sol-spray är ett praktiskt alternativ, som snabbt tränger in i huden utan att kladda. Du kan ta på dig kläder nästan direkt efter appliceringen tack vare den snabba torktiden (cirka 10 minuter). En annan fördel med spray är att du kommer åt kroppsdelar som annars kan vara svåra att nå, till exempel baksidan av benen och ryggen, eftersom produkten inte behöver smörjas in.

Gel för fet hy
Brun-utan-sol i geléform har en lätt och fettfri konsistens, vilket ger ett snabbt och bra resultat – särskilt om du har problem med blank hy och vill göra den mattare. Om du har torr hy är en gel dock inte det bästa alternativet, eftersom det har en uttorkande effekt.

Mousse för dig som vill testa något nytt
Den här innovativa lösningen är enkel att använda tack vare den lätta och krämiga konsistensen, som smälter in fint i huden. Mousse är mer fuktgivande än spray eller servetter och lämnar huden mjuk och smidig.

brunutansol

Lotion och kräm för torr hy
Det här är klassiska brun-utan-sol-produkter som kräver en viss skicklighet och tar ganska lång tid på sig att torka in. Eftersom de ger långvarig fukt åt huden är de dock den bästa lösningen för torr hy.

Välj rätt nyans
Färgens intensitet beror på hur ofta du applicerar produkten. Om färgen är för ljus efter en applicering kan du upprepa processen varje dag tills du har uppnått önskat resultat. Därefter räcker det att använda brun-utan-sol-produkten en gång i veckan för att behålla den gyllene hudtonen.

Förbered huden
Okej, nu har du hittat den produkt som passar bäst för just din hudtyp. Men innan du börjar använda den finns det ytterligare några saker du bör tänka på för att få det där perfekta salongsresultatet.

Återfukta huden
Återfukta ansikte och kropp ordentligt minst en gång i veckan innan du applicerar brun-utan-sol-produkten. Det gör huden mjuk och smidig, vilket ger ett bättre slutresultat. Ju mjukare och lenare din hud är, desto jämnare solbränna får du.

Tips: Lägg gärna en fuktgivande ansiktsmask dagen innan du applicerar en brun-utan-sol-produkt.

Skrubba huden
Använd en skrubb precis innan du applicerar brun-utan-sol-produkten för att avlägsna alla döda hudceller. Var extra noga vid områden som ofta blir lite torra och skrovliga, till exempel hälar, knän och armbågar. På så sätt får du en snyggare och jämnare solbränna.

Här kommer några goda råd vid applicering av brun-utan-sol – vare sig du använder kräm, lotion, mousse eller gel.

I ansiktet
Applicera brun-utan-sol-produkten på samma sätt som du gör med en foundation: Stryk ut den från mitten av ansiktet och mot sidorna och var noga med att inte ta för mycket i T-zonen (panna, näsa, haka). Eftersom huden runt ögonen är känsligare och ljusare än resten av ansiktet är det bra att lägga på en ögonkonturkräm i förväg för att få en mer naturlig look. Glöm inte öronen – massera in dem med det som blir över på händerna. Samma sak gäller för hals och nacke; applicera brun-utan-sol på dessa områden med handflatorna för att undvika ränder. När du har applicerat produkten överallt, gnugga med en bomullsrondell eller hörnet på en handduk ovanför ögonbrynen och längs med hårbotten för att avlägsna överflödig brun-utan-sol och undvika orange fläckar.

På kroppen
För att få ett jämnt resultat utan ränder, använd en tvättlapp ordentligt indränkt med brun-utan-sol. Börja med fötterna och fortsätt uppåt med benen och resten av kroppen. Avsluta med torra och skrovliga partier som knän, hälar och armbågar, utan att applicera mer brun-utan-sol på tvättlappen. När det gäller ryggen är det enklast att använda spray, eftersom det gör det lättare att nå svåråtkomliga ställen. Om du har tid, vänta gärna 30 minuter innan du tar på dig kläder. I annat fall kan du snabba på processen med hjälp av en hårtork. Om du misslyckas på något ställe, skrubba försiktigt det aktuella området och smörj in med fuktighetskräm. Det hjälper till att sudda ut ränderna.

Om du använder spray
Spraya direkt på huden och stryk försiktigt ut produkten med handflatan. Arbeta nerifrån och upp och var noga med att inte gnugga.

Brun-utan-sol-servetter
Om du använder brun-utan-sol-servetter i ansiktet, arbeta med små cirkelrörelser precis som när du rengör ansiktet. Undvik att applicera vid hårfästet och ögonbrynen. För övriga kroppen är det bara att stryka in önskade områden och se till att huden är torr innan du klär på dig (det torkar på cirka 10 minuter).

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Frida Jansson

I detta inlägg tänkte jag bara översiktligt skriva lite om hudens uppbyggnad, dess organ och funktioner.

stock-photo-72646085-skin-anatomy

Huden är vårt största organ med en yta på ca 2 kvadratmeter. Den täcker hela kroppen förutom där den övergår till slemhinnor. Huden har tre lager där epidermis är yttre lagret, kallas även överhuden. Den har fem egna lager där basalcellslagret ligger djupast, kallas tillväxtlager. Där produceras melanocyter(melanin) och keratinocyter(cellerna som utgör överhuden). De bildas ständigt och packas på varandra genom alla fem lager och slutar till sist som döda celler som faller bort i det översta av de fem lagren i överhuden. Över detta lager ligger taggcellslagret och sedan kommer granulärt lager där keratinocyterna börjar dö – kallas keratinisering. Över det kommer kornlagret som bara finns där man har kompakt hud. Består av döda keratinocyter. Översta lagret är klarcellslagret. Här faller de döda keratinocyterna bort och ersätts av andra. Här syns också porer – hudytans öppning för talgkörtlarna och hårstrån.

Andra lagret av huden är dermis – läderhuden, består av lös bindväv och fibrös vävnad och delas in i två lager. Här finns många olika celler som exempelvis försvarsceller och kollagen och elastin – ger styrka och spänst till huden. Det finns även många olika nervändar som känner av kyla, värme och ytliga och djupa beröringssignaler. Här finns också många blodkärl och även svettkörtlar, talgkörtlar och hårrötter. Hårfollikel kallas den struktur som innehåller talgkörtlar och hårstrå. Den har en erektormuskel som förenar hårfollikeln med överhuden, det är den som gör att håret reser sig vid t.ex. kyla.

Tredje och understa lagret heter subcutis – underhuden. Består av lös bindväv och fettväv. Den separerar huden och de inre organen och fungerar även som ett skydd för organen, muskler och ben.

Till hudens organ räknas fingernageln, hårfollikeln, svett- och talgkörtlar och bröstkörtlar, som alla har sin utförselgång till hudens yta. Talgkörteln mynnar mot hårfollikelns insida och har sin utförsgång i anslutning till hårfollikeln. Bredvid talgkörteln sitter erektormuskeln och när den kontraheras pressas sebum, en oljig substans, ut på hudytan. Uppgiften är alltså att smörja huden och mjuka upp håret i hårfollikeln. När talgkörtelns utförsgång täpps till bildas pormaskar. I hårfollikelns inre utsöndras svett från svettkörtlar. Det finns två typer där den ena kallas apokrina svettkörtlar, som mynnar ut i övre delen av hårfollikeln. Dessa sitter i armhålan och på intimdelarna. De kontrolleras av bland annat hormonet adrenalin. Vid stark sinnesrörelse utsöndras det kraftigt med svett, som luktar först när den kommer i kontakt med bakterier. Sen har vi endokrina körtlar som finns över hela kroppen och dessa sitter djupt ner i dermis och är viktiga för värmeregleringen. De mynnar ut direkt på hudytan. Håret som bildas i hårfollikeln är fibrer som består av keratiniserade epitelceller. När håret är färdigbildat består det endast av döda celler och keratin och pigment. Nageln är en speciell hornbildning i epidermis.

Huden har många olika uppgifter och funktioner som temperaturreglering. Kroppens temperatur måste balanseras med värmeutsöndring som sker på huden genom t ex. avdunstning med hjälp av svettkörtlarna. Huden är också ett sinnesorgan och har en känselfunktion som med hjälp av känselceller registrerar värme, kyla, smärta och lätt eller kraftig beröring. Den fungerar också som ett slags förråd genom att lagra energi i form av fett i subcutis. Huden producerar signalsubstanser som fungerar som budbärare till andra celler för att aktivera olika cellprocesser. D-vitaminet i kroppen produceras också av huden. Och såklart fungerar huden som en barriär, ett skydd mot den yttre miljön och även som ett immunförsvar.

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Malin Månsson

Det är alltid gott med efterrätter, söta saker och så vidare, men inte alltid de mest hälsosamma för din kropp. Jag försöker vara noggrann med att ge min kropp rena och hälsosamma livsmedel för att må så bra som möjligt men ibland vill hjärnan äta sämre alternativ.. En bra idé är att aldrig ha de sämre alternativen hemma, äta ordentligt och därmed skippa ”dipparna” som kan medverka till sämre val av mat.

Men vill man ändå äta lite goda men mer näringsrika efterrätter så kan man alltid göra det ändå – bara bli lite kreativ!

Jag har ett gott recept som smakar äppelpaj-isch som jag mer än gärna delar med mig av. Enkelt och lätt!

1 äpple

1/2 dl havregryn

kanel efter smak

1 tsk kokosolja

200-250g vaniljkvarg/propud vanilj

Börja med att hacka 1 äpple och stek i kokosolja, pudra med kanel efter smak. Häll sen i havregrynen och lite vatten.

Servera med kvarg med vaniljsmak (kontrollera sockerhalten så den inte skjuter iväg) alternativt propud vanilj.

Man kan såklart även göra egen ”vaniljsås” med naturell kvarg, vaniljextrakt (exempel steviadroppar med vaniljsmak).

image1

Lycka till!

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Karolina Wendelin

bild till hemsidan och shrKarolina Wendelin heter jag och är precis nyinvald i styrelsen, jättekul!

Jag gick ut den kvalificerade yrkesutbildningen på S:t Eriks år 2003. På den tiden var utbildningen två år och det är jag glad över. Trots att jag endast var 22 år gammal när jag tog examen, så kände jag mig väl rustad för att börja jobba!
Först jobbade jag på Lottornas hudvård i Köping i ett år innan jag flyttade hem till min hemstad Uppsala och började på Rosannas Beauty Guide. I samma veva drabbades jag av svåra eksem vilka visade sig bero på allergi mot några av de vanligaste naturliga doftämnena. Läkarna rådde mig att byta yrke, men det ville jag inte! Jag tänkte inte ge upp min barndomsdröm så lätt och jag tänkte på att det måste finnas produkter som passade även känslig hud och dem med allergier. Därför brinner jag lite extra för att kunna hitta lösningar för dem som tycker att de har ”omöjlig” hud!

Jag började arbeta på Skin Care Uppsala och med ett märke som inte gav mig några problem, trots att jag arbetade med avancerade hudvårdsbehandlingar. Tiden där var spännande med en stor expansion av salongen, vilket till slut ledde till att jag vågade ta steget och bli egen 2010. Det har jag inte ångrat en sekund! Alla mina tidigare arbetsgivare hade fungerat som mentorer och nu fick jag chansen att samla alla mina erfarenheter och göra det på mitt sätt. Först var jag inhyrd på två frisörsalonger, men sedan våren 2014 har jag varit på Care And Beauty Uppsala där jag även blev delägare 2015. Idag är vi ett aktiebolag där vi är tre delägare och har en anställd.

För mig är fortbildning viktigt, jag har vidareutbildat mig inom lymfdränage, till laserterapeut och till certifierad specialiserad hudterapeututbildning. Nästa mål är gesäll- och mästarbrevet!
Här är SHR så viktigt, vår branschorganisation erbjuder förutom gemenskap och erfarenhetsutbyte många möjligheter till utbildning!

Att driva företag, att jobba med sin stora hobby och en vilja att alltid vara uppdaterad tar mycket tid. På den fritid som blir över umgås jag med min familj och mina vänner och tar gärna en löptur med en ljudbok i lurarna.

Jag ser fram emot att lära känna er bättre!
Med vänlig hälsning, Karolina

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

 

Text: Nathalie Koverman

En gång hade jag en hudterapeutkollega som svor vid gurkmejans nästintill magiska krafter och predikade om hur en matsked om dagen hjälpt henne bli kvitt hennes akne. Det var långt innan min instagramfeed började infiltreras av fitnesskonton vars innehavare sippade ,”golden milk” eller lyxiga hudvårdsmärken kombinerade guld och gurkmeja i hypade produkter.

Peter Thomas Roth

Bild lånad från http://www.peterthomasroth.com

Kicki Norman, redaktör på Daisy Beauty, skrev på sin FB
Vad är det här med gurkmeja som svaret på alla våra böner? Är det årets masspsykos? Gurkmeja är 2016 års svar på juicedetoxen?” och då blev jag helt plötsligt lite mer nyfiken. Kicki har en näsa för trender, samtidigt som hon inte är rädd för att lägga näsan i blöt och är tillräckligt påläst för att många gånger ha rätt att vara näsvis. Jag brukar tänka att det är befriande med personer som vågar vara o b e k v ä m a, dvs vågar fråga hur och varför många gånger.

Och visst ser vi hur varje ny hälsotrend säljs in som att frälsa oss från ondo, ändå kan jag inte låta bli att undra om gurkmejans skulle kunna göra mig lite skönare och snyggare….

Gurkmeja är en art av ingefärsväxterna och det latinska namnet är Curcuma longa. Det verksamma ämnet heter kurkumin och om gurkmeja används som livsmedelstillsats, oftast som färgsättare, hittar du den i innehållsförteckningen som E 100. Jordstammen, kokas, torkas och males även om det förekommer färsk gurkmeja inom exempelvis det thailändska köket. Smaken är lite bitter och skarp och används sällan ensam utan används ofta i curry där den bidrar med sin vackra färg.

Förutom färgen är det de hälsobringande egenskaperna som gurkmejan uppskattats för och som gett den en given plats inom både indisk och kinesisk medicin. Gurkmejan sägs kunna stoppa sjukdomsförloppet för alzheimer (studier på möss) hejda tumörtillväxt samt skydda mot sjukdomar i lever, lungor, bukspottkörtel och lungor. För den som lider av ballongmage (IBS), behöver sänka sitt kolesterol eller har reumatism i släkten sägs gurkmejan vara en ingrediens som bör ingå i den dagliga kosten. Eftersom gurkmeja inte är skadligt i större doser kan en matsked om dagen inte skada, även om den kanske främst ska ses som en del av just en hälsosam kost och inte substitut för traditionell medicinering vid faktiskt sjukdomstillstånd.

Gurkmejan är en kraftig antioxidant som skyddar mot fria radikaler (hejdå fotoåldrande) och curcumin motverkar inflammation genom att hämma cellernas utsöndring av en signalmolekyl som är central vid inflammation i kroppen. Det verksamma ämnet hämmar även gener som bildar ett slag inflammationsprotein. Eftersom acne är ett inflammatoriskt tillstånd så skulle gurkmeja faktiskt kunna bidra till en mindre acnebenägen hud. Används den dessutom på huden ska den verka talgreglerande och till viss del uppljusande på pigmenteringar vilket skulle motverka ännu en av acnens hörnpelare (hög sebumproduktion) och spår i form av PiH (Post-inflammatory hyperpigmentation)

Vill du ge insidan en dos antioxidanter och anti-inflammatorisk försvar? Eller bara känna dig trendig? Prova Golden milk

(här efter recept från Anja Forsnor på Elle)

Golden pasta

1/2 dl torkad gurkmeja eller färsk gurkmeja
1 msk torkad ingefära
1 1/2 dl vatten

Koka upp och låt sjuda på svag värme i 6-8 minuter tills det blir en pasta. Låt svalna och förvara i kylskåp i 1-2 veckor, pastan räcker till flera glas golden milk.

Golden milk
1 glas

1/2 – 1 tsk golden pasta efter smak
2 dl osötad mandelmjölk / rismjölk / kokosmjölk
1 tsk kokosolja / sesamolja / mandelolja
Kardemumma, vaniljpulver, kanel och eventuell sötning efter smak

Värm mjölken försiktigt på spisen och vispa ner en klick golden pasta. Rör om och smaka av med kryddor och eventuell sötning efter vad du föredrar. Om du kokar en större mängd kan du låta den svalna och förvara den i en glasflaska i kylen, går lika bra att avnjutas kall.

Vill du hellre prova på en gyllene ansiktsmask blandar du lika delar honung (antibakteriell, mjukgörande) gurkmeja och tillsätter några droppar citronsaft eller aloevera. Tänk på att huden kommer at färgas gul och att du kan behöva använda en oljebaserad rengöring för att få bort det gula pigmentet. Om du inte låtit dig frälsas av gurkmejans hälsoegenskaper kanske den ytterst temporära och tveksamma nyansen är ett billigt substitut för brun-utan-sol (fniss)

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Hanna Bentzén

aromashr2

När jag gick på Gilda Skolan i Malmö (2014/2015) valde jag att ägna mitt specialarbete åt Aromaterapi, en väldigt fridfull behandlingsmetod där man exempelvis kan arbeta med att lindra stress, välja vårdande oljor för olika sinnesstämningar och skapa välbefinnande. Eftersom att jag gärna arbetar vidare med just aromaterapi efter utbildningens slut tänkte jag informera dig om vad terapiformen innebär och hur man kan använda sig av den för att stressa ner.

Inom aromaterapi finns tre stycken ledord som alla på något sätt är kopplade till terapimetoden – holism, hälsa och läkning. Grundbegreppet holism står för en persons hälsotillstånd där man vill uppnå en balans i alla människans system. Det är viktigt att anden, själen och kroppen är i harmoni med varandra.

Aromaterapi kan utföras på en rad olika sätt – exempelvis genom massage, bad, stenar och lampa. Överlag har eteriska oljor en mångsidig effekt på kropp och sinne och man kan arbeta med dem på olika sätt för att på maximal önskad effekt. Inom aromaterapi är det massage som fungerar som applikationsmetod och den hjälper till att sända djupa meddelanden till själen och i kombination med valda oljor slappnar kroppens system av. I grund och botten sägs aromamassage återbalansera och stimulera kropp, själ och ande.

Huden är vårt största organ och ett väldigt känsligt sådant. Att stressa är något som påverkar både kropp och själ och den finns en rad olika orsaker som kan utlösa stressen, och det kan också variera från person till person. Allt från att ha mycket att göra på en arbetsplats till att vara med i en tävling eller försöka uppleva sociala krav kan vara orsaker till stress och vi upplever ofta situationer där vi har lite kontroll som extra stressiga.

Det finns en rad olika oljor som har någon form av effekt på en stressad hud. Lavendel går exempelvis bra att applicera direkt på huden om så önskas men övriga oljor bör blandas ut med en vegetabilisk olja som får agera bärarolja. Till en kroppsmassage är mandelolja ett ypperligt alternativ till bärarolja eftersom att den är näringsrik, rik på mineraler och passar alla hudtyper. Här använder din massageterapeut sina kunskaper och skräddarsyr behandlingen.

Aromaterapi används för många olika ändamål och när en kund kommer för att koppla av använder man sig av en lugnande massage ihop med väl valda eteriska oljor. För att lindra en stressad hud väljer man milda oljor som verkar både nervlugnande och avslappnande och eftersom att en stressad hud ofta också har sämre immunförsvar är det även positivt om den eteriska oljan klarar av att mota bort bakterier.

Sök upp en hudterapeut eller annan kunnig person inom området. På plast kommer personen som sagtställa relevanta frågor som rör dig och din livssituation för att på bästa sätt kunna anpassa behandlingen och val av oljor.

Stressa ner, och ta hand om dig själv!

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Varför vara medlem i SHR? Klicka på bilden nedan!

Varför välja en av SHR auktoriserad hudterapeut? Klicka på bilden nedan!

Copyright

SHR äger om inget annat anges rättighterna till text och bild på denna blogg.

Skriv in din e-post för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg.

Kategorier