You are currently browsing the tag archive for the ‘utbildning’ tag.

Text: Lena Edberg

Jag kämpar vidare med mina studier till undersköterska, samtidigt som salongen rullar på. De två första kurserna Medicin 1 och Hälsopedagogik är avslutade med varsin examinationsuppgift. Hela kursen skulle sammanfattas på tre timmars skrivande. Det var läskigt och stressigt men det gick bra. 

Här kommer en förkortad version av uppgiften om hälsa. Den är uppdelad i två delar. Del ett handlar om begreppet hälsa och hälsa på individnivå. Del två handlar om arbetsmiljö och lite om folkhälsa. 

Vad är hälsa?

Hälsa kan beskrivas ur olika aspekter och hälsopedagogiskt arbete kan ske på samhällsnivå, organisatorisk nivå och individnivå. Dessa hänger ihop och kan påverka ”upstream”och ”downstream”. Politiska beslut på verkar folkhälsan uppifrån ner till individen dvs. downstream och vi individer påverkar folkhälsan och därmed samhället med våra val av livsstil och levnadsvanor dvs. upstream. 

HOLISTISK HÄLSA 

Med ett holistiskt synsättet på hälsa ser man till hela livssituationen. Hälsa handlar om att vara frisk och må bra både fysiskt och psykiskt och även det sociala välbefinnandet är viktigt för hälsa. 

Fysisk hälsa handlar om kroppens funktion som styrka, rörlighet, kondition, vila och att vara fri från sjukdom och beroende.

Psykisk hälsa handlar om upplevelsen av livet som ens självkänsla, personlighet, empati, förmågor, motivation och upplevd livssituation, en känsla av sammanhang, KASAM. Man ser sin tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Social hälsa handlar om hur vi fungerar i ett socialt sammanhang som trygghet, relationer, delaktighet och fritidsaktiviteter. 

Man kan även tala en en andlig hälsa som rör vår livsåskådning. 

WHO:s definition av hälsa beskriver hur hälsa inte bara är att vara fri från sjukdom – ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.” 

Senare har de utvecklat detta med att hälsa bör ses som en process och inte bara ett resultat eller mål. Medborgarna har ett eget ansvar för sin hälsa men ska få stöd i processen i från samhället med hjälp av information, kunskap och möjligheter till bra val. 

KASAM – Känsla Av SAMmanhang 

Begreppet myntades av professor Aaron Antonovsky, som intresserade sig för hälsa och varför vissa människor behåller sin hälsa efter att de upplevt trauma och kriser. Han jämförde kvinnor som överlevt koncentrationsläger med andra kvinnor och såg ett samband mellan dem som överlevt denna fruktansvärda tid med hälsan i behåll. Det sammanfattade han i att de hade en känsla av sammanhang som han förkortade till KASAM. De ser sin tillvaro begriplig, meningsfull och hanterbar. Begriplig tillvaro innebär att man förstår situationen, man har viss förutsägbarhet och kan förhålla sig till det som händer. Hanterbart innebär att man känner att man känner att man kan hantera situationen och leva upp till krav och förväntningar. Man är lösningsorienterad och tror på att man kan klara även svårare situationer. Meningsfullhet innebär att man känner att man känner motivation och mening även i svårare situationer, man känner själv att man är delaktig och betydelsefull. 

KASAM-starka personer har i botten en bra självkänsla, det finns 17 kasastärkande faktorer. Som delas in i inre och yttre. Det handlar om social kompetens, självsäkerhet, intelligens och kreativitet, att känna personligt ansvar och kontroll över sitt liv, att ha energi och känna optimism.

Risk- och friskfaktorer för vår hälsa

Hälsa ur ett salutogent synsätt med fokus på vad som bibehåller och förbättrar hälsan, här kan man se till friskfaktorer. Ur ett patogent synsätt ser man till uppkomst och orsak till sjukdom och ohälsa, riskfaktorer. 

Motion är en friskfaktor som påverkar oss både psykisk och fysiskt. Vi bör motionera 2-3 gånger i veckan under 60 minuter. Det förbättrar vår kondition, endorfiner och serotonin utsöndras vilket gör oss gladare. Stresshormonet kortisol förbränns vilket sänker vår stressnivå. Det är inte bara kroppen som mår bättre pga ökad syreupptagningsförmåga och starkare muskler, även hjärnan stimuleras på ett positivt sätt som förbättrar minne och inlärning. Stillasittande däremot kan rubba blodfettsnivåerna och ämnesomsättningen.

Stress är en riskfaktor för både fysisk och psykisk ohälsa, det kan till och med förkorta livet. Stress orsakar en negativ spiral då det blir svårare att upprätthålla bra levnadsvanor. Stressen gör at man ofta väljer sämre mat, tränar mindre, dricker mer alkohol och sover sämre. Långvarig stress försämrar immunförsvaret, kan höja blodtrycket och orsaka övervikt, värk och koncentrationsproblem. 

Kost, väljer vi bra mat så blir kosten en friskfaktor. Att äta enligt tallriksmodellen ger en näringsriktig och balanserad kost. Där 1/3 ska vara proteiner (kött/fisk/fågel/bönor/linser etc), 1/3 kolhydrater (pasta/ris/potatis/bulgur etc) och 1/3 frukt/grönsaker/rotfrukter. Vuxna bör få i sig minst 500 g frukt och grönt per dag. Dessa ger oss viktiga vitaminer och antioxidanter mm. Välj gärna fiberrikt, nyckelhålsmärkt och ekologiskt för ännu mer hälsosamma livsmedel. Dålig kost är en riskfaktor för bland annat diabetes typ 2. 

Källa; Axelsson, Anna-Karin. (2016) Hälsopedagogik. Sanoma Utbildning. Stockholm. 

Bilder: pixabay.com

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Lena Edberg

Celler, organsystem och dess åldrande, del 4/4 – Åldrandet och avslutning

Kroppen är uppbyggd av celler, olika celler bildar olika vävnader som i sin tur bildar olika organ, som är delaktiga i olika organsystem. Cellerna delas och nya exakt lika dana bildas. Från början är vi bara en äggcell som befruktas av en spermie. Det bildas väldigt många celler under fostrets utveckling och även när vi växer under barndomen fram till och med tonåren. När vi blir äldre minskar cellnybildningen och kroppen fokuserar främst på att reparera celler. Alla kroppens celler deltar i ämnesomsättningen i kroppen och måste de ha syre och energi för att överleva. Detta kan ske med hjälp av cirkulationsorganen, andningsorganen och matspjälkningsorganen. Jag ska här i del 4 kommer jag berätta mer om åldrande i cellerna och organen samt avsluta denna lilla serie om organsystem. 

Kroppens åldrande styrs av genetik men även miljö och livsstil spelar in

Ju äldre vi blir desto långsammare går cellnybildningen, det uppstår även skador i cellerna, risken för sjukdom och funktionsnedsättning ökar. Olika organ åldras olika snabbt och det går olika snabbt hos olika individer.         

Hjärtats muskulatur blir stelare. Hjärtats retledningssystem försämras, vilket kan leda till oregelbunden hjärtrytm, arytmi

Blodkärlen blir mindre elastiska, blodtrycket blir ofta högre.    

Blodet påverkas av att det blir färre celler i benmärgen, vilket ger långsammare blodbildning. Det bildas färre blodplättar och därmed blir koagulationsförmågan sämre. Funktionen hos vita blodkroppar och lymfocyter blir också sämre vilket orsakar sämre immunförsvar.               

Lungornas funktion minskar i och med att antalet alveoler minskar kraftigt. Även elasticiteten i luftvägarna och lungorna minskar vilket gör att andningsvolymen minskar.                                     

Mag-tarmkanalen åldras på flera sätt; tandstatusen försämras, saltsyreproduktionen till magsaften minskar, tarmrörelserna försämras vilket ökar risken för förstoppning, levern krymper blodtillförseln minskar.                    

Njurfunktionen avtar och har halverats vid 80 års ålder, det blir färre urinbildande nefroner, samt sämre genomblödning. Det krävs större urinmängder för att göra sig av med slaggprodukter. Läkemedel stannar kvar längre i kroppen.             

Urinblåsan blir också hälften så stor samtidigt som den blir stelare. Det blir svårare att känna när blåsan är full samtidigt som den är mindre. Det blir även svårt att tömma blåsan helt. 

Magsäckens slemhinna ger sämre skydd vilket kan öka risken för magsår.   

Hjärnans volym minskar med 30–50 % under åldrandet, blodtillförseln minskar till hjärnan och nervsystemet påverkas.

Åldersprocesserna i cellerna är mycket komplexa, det handlar bland annat om telomererna som är en del av kromosomerna som ska skydda vårt DNA. Forskare har även upptäckt ett enzym, telomeras, som spelar en viktig roll vid åldrandet. 

I och med att man förstått mer om hur vi åldras har man även kunnat forska på vad som kan bromsa och vad som kan påskynda dessa processer. Detta har jag läst om i boken: ”Telomereffekten – Yngre längre med toppforskarnas livsstilsråd” skriven av Elizabeth Blackburn, professor, forskare och nobelpristagare i medicin för sin forskning om telomerer och upptäckten an telomeras samt Elissa Epel, hälsopsykolog. Denna bok har jag även bloggat om här: https://shrbloggen.wordpress.com/2020/07/28/telomereffekten-och-hayflickgransen-hur-paverkar-de-hudens-aldrande-2/

Avslutningsvis 

Jag tycker det är fantastiskt så som kroppen är uppbyggd av små celler som bygger upp en hel fungerande människokropp. Varje liten beståndsdel har sin uppgift och är en del av helheten. Det är intressant att förstå hur vi åldras, att det är cellerna som fungerar sämre och nybildas långsammare vilket leder till att kroppens alla organ fungerar sämre med åldern. Hjärnan krymper med 20–30% och muskelmassan minskar med 30–50 %.

Detta låter inte så roligt tycker jag men de goda nyheterna är det finns mycket vi själva kan göra för att hålla oss friska längre och åldras på ett naturligt, friskt sätt. Som att träna, äta bra mat och även ha ett givande socialt liv.

Blackburn och Epel ger i Telomereffekten konkreta svar på vad som bevisats hålla telomererna långa och därmed håller oss unga och friska längre: sömn (minst 7 timmar per natt), intag av Omega-3 minst 3 gånger per vecka, äta naturliga råvaror, fiber, kostbaserade antioxidanter (från frukt, grönt, bönor, nötter, frön, fullkorn, grönt te), kosttillskott (vitamin D, B, C och E eller multivitamin), kaffe har faktiskt visat sig en positiv effekt på telomererna, måttlig aerobisk uthållighetsträning eller högintensiv intervallträning 3 gånger per vecka, vardagsmotion, håll nere bukfettet och undvik rökning, rött kött, vitt bröd, socker, mättat fett, processade livsmedel, hög alkoholkonsumtion, för mycket omega-6 och för höga doser av järntillskott.

Jag tycker själv att det är lättare att ta till sig livsstilsråd när man själv förstår hur kroppen är uppbyggd, hur den åldras och vet att råden är baserade på gedigen forskning som till och med belönats med Nobelpris. Jag hoppas även på att kunna förmedla denna kunskap vidare i yrkeslivet för att få hjälpa andra till ett så friskt och naturligt åldrande som möjligt.

Källförteckning

Gillå, U. (2011) Medicin 1. Samona Utbildning. Stockholm.

Bengtsson, A. Setterberg, E. (2000) Medicinsk Grundkurs. Liber AB, Borås.

Blackburn, E. Epel, E. (2018) Telomereffekten – Yngre längre med toppforskarnas livsstilsråd. Natur & Kultur Akademisk, Stockholm.

https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/sa-aldras-kroppen/

(hämtad 2020-09-13)

Bilder: pixabay.com 

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Lena Edberg

Celler, organsystem och dess åldrande, del 3/4
Matspjälkningsorganen 

Kroppen är uppbyggd av celler, olika celler bildar olika vävnader som i sin tur bildar olika organ, som är delaktiga i olika organsystem. Cellerna delas och nya exakt lika dana bildas. Från början är vi bara en äggcell som befruktas av en spermie. Det bildas väldigt många celler under fostrets utveckling och även när vi växer under barndomen fram till och med tonåren. När vi blir äldre minskar cellnybildningen och kroppen fokuserar främst på att reparera celler. Alla kroppens celler deltar i ämnesomsättningen i kroppen och måste de ha syre och energi för att överleva. Detta kan ske med hjälp av cirkulationsorganen, andningsorganen och matspjälkningsorganen. Jag ska här i del 3 berätta mer om matspjälkningsorganen.

Matspjälkningsorganens uppbyggnad och funktion: 

Ämnesomsättningen består av en rad processer där föda bryts ner, näringsämnen tas upp och omvandlas till energi i cellerna, restprodukter bryts ner och avlägsnas från kroppen. Detta kan ske tack vare matspjälkningsorganen. Till dessa organ räknas; munhålan med tunga och tänder, svalget, matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, levern, bukspottskörteln, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen.                                    

munhålan finns tänderna som sönderdelar maten och saliv som utsöndras från spottkörtlarna. Saliven innehåller vatten, salter och enzymer som bryter ned maten. Tungan hjälper till att blanda om födan i munhålan. På tungan finns även smaklökarna. När maten når den bakre delen av svalget utlöses sväljreflexen och struplocket täpper till luftstrupen.                                    

Matstrupen ligger bakom luftstrupen och hit kommer maten efter vi svalt. Maten pressas nedåt med hjälp av muskelsammandragningar. Matstrupen är ca 30 cm lång och det tar ca 10 sekunder för maten att passera ner till magsäcken via övre magmunnen.                                   

Magsäcken rymmer ca 1 liter och dess slemhinna innehåller körtelceller som producerar magsaft. Den består av slem, saltsyra och pepsin och är starkt sur. Magsaften dödar bakterier och bryter ner protein. Magsäckens muskellager knådar födan och den blandas med magsaften. Efter fyra timmar har födan fått en grötliknande konsistens och förs vidare via nedre magmunnen till Tolvfingertarmen.               

tolvfingertarmen fortsätter nedbrytningsprocessen med hjälp av bukspott och galla från bukspottskörteln och levern.      

Levern är kroppens största körtel, den väger ca 1,5 kilo och ligger till höger under revbensbågen. har många uppgifter. I levern bildas galla som samlas upp i den stora gallgången och förbinds med gallblåsan och tolvfingertarmen. Gallan behövs för att spjälka fett. Levern bryter även ner gifte som alkohol, läkemedel, slaggprodukter och blodceller. Den lagrar fettlösliga vitaminer, järn och glykogen. Glykogen sparas som en energireserv som kan omvandlas till glukos för att hålla en jämn blodsockernivå. Levern bildar även plasmaproteiner.                 

Bukspottkörteln ligger bakom nedre magsäcken, den producerar bukspott till tolvfingertarmen samt insulin och glykogen till blodbanan. Bukspottet innehåller enzymer som spjälkar kolhydrater, enzymer och fett. Det innehåller även bikarbonat som neutraliserar surheten från magsaften. Insulin och glykogen är viktiga för att hålla blodsockernivån normal.          

Tunntarmen är 3–5 meter lång varav tolvfingertarmen är en dess första del. Tunntarmens slemhinna är kraftigt veckad och försedd med tarmludd, villi. Dessa har många små blod och lymfkärl, de absorberar näringsämnen och även nedbrytningsprodukter från tex läkemedel. I tunntarmen finns även körtelceller som bildar tarmsaft bestående av vatten, slem och enzymer. Efter att de flesta näringsämnena tagits upp och födan passerar vidare till tjocktarmen.                                

Tjocktarmen är ca 1,5 meter lång, i början av den finns blindtarmen som har ett litet bihang som kan bli inflammerat vid sk blindtarmsinflammation. När tarminnehållet kommer från tunntarmen innehåller det mycket vatten och innehåller mest slaggprodukter. I tjocktarmen absorberats mycket vätska och det blir till en fastare avföring som transporteras till ändtarmen. I tjocktarmen finns många bakterier som bryter ner fibrer och bildar K-vitamin. 

Ändtarmen, rectum, är 15 cm lång och mynnar i ändtarmsöppningen, anus, bestående av ringmuskler. När avföringen kommer ut här så har det gått ca 18-24 timmar sedan maten kom in i munnen.

Källförteckning

Gillå, U. (2011) Medicin 1. Samona Utbildning. Stockholm.

Bengtsson, A. Setterberg, E. (2000) Medicinsk Grundkurs. Liber AB, Borås.

https://medibas.se/handboken/filmer/animationer/mage-tarm/matspjalkning/

(hämtad 2020-09-12)

Bild: pixabay.com 

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Lena Edberg

Mikrobiologi och smitta  

Mikroorganismer finns normalt överallt i vår omgivning. De flesta är ofarliga och framkallar inte sjukdom, apatogena, och till och med livsviktiga för den biologiska balansen.

Överallt i vår kropp och på vår hud finns också mikroorganismer som är livsviktiga för oss, de är en del av vår normalflora, de skyddar oss från patogena mikroorganismer. Laktobacillus tillexempel skapar en sur miljö som gör att skadliga mikroorganismer inte trivs. Om det uppstår obalans i vår normalflora pga ohälsa eller i samband med en penicillinkur, så kan infektioner uppstå. 

Men det finns alltså även mikroorganismer som är patogena, de är smittämnen som ger sjukdom.Vårt immunförsvar har till uppgift att skydda oss från skadliga mikroorganismer. De tre vanligaste patogena mikroorganismerna är bakterier, virus och svamp.

Bakterier 

Bakterier liknar våra celler i sin uppbyggnad och kan ha olika storlek och form. De kan anpassa sig efter olika miljöer och därför överleva lättare. Tillexempel är vissa bakterier beroende av syre (aerobla) medan andra måste ha en syrefattig miljö (anaerobla) för att överleva, men flera kan anpassa sig till både en syrerik och en syrefattig miljö, de kallas fakulativt anaerobla. De blir då mer smittsamma om de kan överleva i luft. De flesta patogena bakterierna är ljuskänsliga, trivs i en fuktig miljö med 33–37 graders värme och oftast vid ett neutralt pH-värde, detta gör att vår kropp är en plats där bakterier trivs och har lätt att föröka sig. Bakterier kan behandlas med antibiotika men de kan även mutera och bli resistenta. Stafylokocker är en del av normalfloran ibland svalget och på huden. Men de kan även orsaka infektioner så som sårinfektioner på sjukhus, så kallad sjukhussjuka. De sprids via direkt kontaktsmitta som via händer och via indirekt kontaktsmitta via föremål. De kan även spridas som luftburen droppsmitta via nysningar och hostningar.

Streptokocker är en del av normalfloran i bland annat svalget men de kan även vara patogena. De sprids som luftburen droppsmitta, direkt kontaktsmitta och indirekt kontaktsmitta. Den kan även spridas via mat. Streptococcus pyrogenes kallas även GAS och orsakar både de flesta och de allvarligaste mänskliga infektionerna. Alltifrån halsfluss till dödliga infektioner och har kallats ”mördarbakterien” på grund av dess ibland aggressiva förlopp.

Virus 

Virus är mycket mindre än bakterier och det har ingen egen ämnesomsättning, de kan därför inte behandlas med antibiotika. Man kan däremot förbygga virusinfektioner med vaccination. Virus kan orsaka allt från ofarliga virusinfektioner till dödliga pandemier.

Virus är beroende av våra celler och delas in i två typer; DNA-virus som kopieras i cellkärnan och kan påverka dess DNA och RNA-virus som kopierar cytoplasman i cellen. Vissa virus kan stanna kvar i cellen utan att ge symptom och ligga där latent för att sedan då och då orsaka infektion. Herpes simplex typ 1 är ett exempel på DNA-virus som fungerar på detta sätt. Influensavirus är exempel på RNA-virus och det nya Coronaviruset är ett RNA-virus. RNA-virus sprids främst via droppsmitta och kontaktsmitta.

Svamp

Svamp finns naturligt överallt i vår omgivning och även i och på vår kropp, men kan även orsaka infektioner på huden eller i slidan. De svampar som kan orsaka infektion hos oss människor delas in i jästsvampar, trådsvampar och mögelsvampar. De förökar sig med hjälp av sporer. Candida albicans är den vanligaste jästsvampen och finns normalt hos människan men den kan också orsaka infektion i bland annat munnen. Svampinfektion i underlivet drabbar de flesta kvinnor någon gång i livet. Antibiotikabehandling kan orsaka svampinfektioner då de rubbar normalfloran. Trådsvampar kan orsaka bland annat skäggsvamp och ringorm, dessa trivs i fukt och värme. Fot- och nagelsvamp är vanliga och sprids genom både direkt och indirekt kontaktsmitta.

Smitta och smittspridning 

För att en smitta ska kunna spridas så måste det finnas en smittkälla, en smittväg och en mottagare. Smittkällan är en person, ett föremål eller en plats som bär på smittämnen. Smitta sker när smittkällan sprider smittämnen till omgivningen. Smittvägen är det sätt som mikroorganismen överförs från smittkällan till en annan person, mottagaren. Exogen smitta kallas den smitta som överförs från en smittkälla till en annan mottagare. Endogen smitta är smitta som överförs från en del av den egna bakteriefloran till en annan. Kontaktsmitta kan ske direktmellan personer och indirekt via mellanled som händer, kläder eller föremål. Dessa är de vanligaste smittvägarna inom vården men det finns även droppsmitta, luftburen smitta, blodburen smitta, tarmsmitta och insektsburen smitta. När en smittsam sjukdom sprids snabbt i ett land kallas det epidemi. Sprids smittan snabbt mellan flera olika länder är det en pandemi, så som idag med coronaviruset som orsakar covid-19. 

Basala hygienrutiner 

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg att följa. De handlar bland annat om handtvätt, handdesinfektion, skyddshandskar, skyddskläder och arbetskläder. De basala hygienrutinerna är viktiga när man arbetar inom vård och omsorg eftersom goda hygienrutiner är den viktigaste delen för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Handhygienen är väldigt viktig eftersom kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom vården. 

Desinfektion utförs för att minska antalet smittämnen på ett föremål eller en yta för att förhindra smittspridning, de flesta mikroorganismerna dör. Definitionen av desinfektion är; ”Reduktion av mikroorganismer på föremål eller ytor till en nivå som anses ändamålsenlig för att förhindra överföring av smitta.” Detta kan göras kemiskt eller med hjälp av värme. Värmedesinfektion i används i första hand till föremål som instrument. Kemisk desinfektion, tillexempel med alkohol, används till hud och ytor.

Sterilisering innebär att produkter eller föremål görs helt fria från smittämnen, chansen att hitta mikroorganismer är en på en miljon. Det kan göras med värme, kemiskt eller med joniserande strålning. Värmesterilisering kan ske i autoklav eller torrsterilisator. Kemiska medel används då materialet inte tål värme. Joniserande strålar används ofta inom industrin för olika engångsprodukter. Sterila engångsprodukter kastas efter användning och flergångsprodukter ska rengöras, desinfekteras och steriliseras. Föremål, produkter och vätskor som ska föras in i kroppen ska vara sterila.

Vårdrelaterade infektioner 

Infektioner som sprids i samhället kan även spridas inom vård och omsorg, både mellan patienter och till personal. Även friska personer kan vara smittbärare och föra smitta vidare. Det är viktigt att skydda patienterna och minimera risken för vårdrelaterade infektioner, VRI. Därför bör personal inom vård och omsorg ha tillräcklig utbildning och kunskap om smittvägar, basala hygienrutiner, rengöring och desinfektion. 

Multiresistenta bakterier 

Multiresistenta bakterier, MRB är bakterier som utvecklat resistens mot flera olika antibiotikastammar. Vid penicillinbehandling bildar bakterien ett enzym som är mer motståndskraftigt mot penicillinet, bakterien muterar och den gamla versionen dör medan den nya versionen av bakterien överlever.

MRSA och MRSE är båda multiresistenta bakterier, då de är resistenta mot alla de penicillin som finns att tillgå idag så kan vara livshotande. MRB är ett stort, ökande globalt problem. Ju mer antibiotika vi använder desto fler resistenta bakterier får vi. Det är därför viktigt att vara restriktiv med penicillin och antibiotika samt att jobba förebyggande genom att förhindra smittspridning. 

Avslutningsvis

Kunskap om mikroorganismer, smitta och smittspridning är viktig inom vård och omsorg för att förstå vikten av hygienrutiner och på så vis förhindra vårdrelaterade infektioner. Extra viktigt blir det att vara noga med de basala hygienrutinerna och hålla en hög hygienisk standard då vi idag har betydande hot mot folkhälsan med både en pandemi orsakad av Coronavirus samtidigt som problemet med de multiresistenta bakterierna ökar. Vi måste göra allt vi kan för att minimera spridningen av dessa i samhället allmänhet och inom vården i synnerhet.

Källförteckning
Bengtsson, A. Setterberg, E. (2000) Medicinsk Grundkurs. Liber AB, Borås. Gillå, U. (2011) Medicin 1. Samona Utbildning. Stockholm.

www.krisinformation.se/detta-kan-handa/manniskor-och-smitta
(2020-08-23)

www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/anvandning-av-mikroorganismer/forebygg-riskerna-med-mikroorganismer/riskklasser-och-klassificering-av-smittamnen/
(2020-08-23)

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/infektioner-och-smittspridning/smitta-och-smittspridning/smittvagar/
(2020-08-24)

https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/12.-livsmedelshygien/
(2020-08-24)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/
(2020-08-25)

https://www.forskning.se/2020/03/17/forskare-detta-vet-vi-om-coronavirusinfektioner/
(2020-08-25)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/nationell-samverkansfunktion/
(2020-08-26)

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Lena Edberg

I början av augusti påbörjade jag en utbildning till undersköterska på distans, plus praktik inom vården. Jag kände att jag behövde lite nya utmaningar efter 17 år som hudterapeut.

Utbildningen jag går är KUI, Kompetensutvecklings Institutet, den är på tre terminer så planerad examen är i december 2021. 

Ämnen som medicin, hälsopedagogik, vård & omsorg, psykologi, specialpedagogik och etik tror jag kommer göra mig till en ännu bättre hudterapeut men även medmänniska. Kommer det fler katastrofer i form av pandemier eller liknade så vill jag gärna kunna rycka in och hjälpa till inom vården. 

Men jag kommer fortsätta driva min salong parallellt, den och hudterapeutyrket kommer jag inte ge upp!

De två första kurserna jag går just nu är Medicin 1 och Hälsopedagogik. Jag har fått olika inlämningsuppgifter. Jag tänkte dela med mig av lite av det jag lär mig på utbildningen här på bloggen, så att ni kan följa min väg mot att bli utbildad undersköterska.

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Kicki Kamskog

Hej igen kära hudterapeuter kollegor.

Jag hoppas att Ni mår bra och har hälsan. Jag håller också tummarna för att Ni har eller ska kunna återgå till Era verksamheter och jobb fullt ut så fort som möjligt.

Och beklagar verkligen för er som har jobb som till och med uteblivit.

Men vi måste tänka positivt och se framåt och se en ljusare framtid till mötes.

Själv har jag som jag nämnt i tidigare inlägg blivit av med flera utlandsjobb under våren pga av Corona. Jag skulle åkt både till Kreta, Rhodos och Kanarieöarna. Men jag är så klart mycket tacksam för att få vara frisk.

Jag hann med Cypern och vår utbildning där, den tänkte jag berätta lite om.

Men innan jag gör det så vill jag bara berätta hur glad jag är att Yoga studion jag jobbar på med behandlingar äntligen får öppna igen den 1/6. Som jag har saknat och längtat efter att få göra behandlingar. Jag saknar att få ta hand om andra, ge tips och råd, bry mig om och inte minst ta på en annan människa. Jo, jag tar ju såklart på min man, men att se hur en ibland främmande människa blir trygg i mitt behandlingsrum av att jag bara rör dom, det är magi.

 

Jag var själv hos frisören häromdagen för första gången på 2 månader, vilken känsla, att bli tvättad i håret av ett proffs var så njutbart. Min man har klippt mig under vår karantän tid, men det är liksom inte riktigt samma sak, dessutom ingick inte tvätt i hans klippning, och resultatet blev väl inte heller det allra bästa, men det har varit ok.

Vi har haft en striktare linje i Portugal där jag bor än vad Sverige har haft, så att få göra vanliga saker igen är en oerhörd frihetskänsla. I veckan var vi ute på Café och drack kaffe för första gången på länge igen. Tänk att en sån självklar sak blir så stort.

Nu håller vi bara alla tummar vi kan för att det ska gå bra i världen när vi nu öppnar upp igen.

Och att hotell och Spa och salonger öppnar upp och välkomnar gäster till deras länder såklart, för just nu är det dessvärre ingen av de vi utbildade som är ute och jobbar, men det hoppas vi som sagt ändras snart.

 

SPA SCHOOL

I det företaget jag jobbar för, så ska ju våra  SPA anläggningar leverera samma behandlingar på olika hotell och därför är det ju viktigt tycker jag och företaget att alla ska få en grundlig utbildning. Det är ju inte så att vi utbildar folk till att bli hudterapeuter, massörer eller Spa terapeuter, nej den biten har ju alla redan.

Vi utbildar i våra behandlingar som vi vill att man ska utföra när man åker ut och jobbar för oss.

Så 2 år i rad har vi haft den utbildningen på Cypern på ett av våra hotell. Det har varit så bra, för då får man känslan av hur det ser ut och kan komma att bli att jobba utomlands. Innan hade vi utbildningen i Sverige, det var också bra, men det blir lite mer på riktigt att vara på plats på ett befintligt hotell.

Man får äta maten, träffa utländska kollegor på hotellet och helt enkelt få en känsla av hur det kan vara att jobba utomlands.

För visst är det så att en del är lite oroliga. Framför allt att man ska sakna sin familj och sina vänner, och det är klart att man gör det, men jag lovar. När man kommer hem igen, så tycker man ofta att tiden stått still hemma, och undrar vad sjutton gubbar alla har gjort under tiden du varit borta. Dessutom får du en helt ny familj på köpet. Jag har sagt det förut och säger det igen. Man får vänner för livet, och ibland även en partner (inte för att det är ett mål med att jobba utomlands), men jag vill bara säga att det kan hända.

Tillbaka till utbildningen då.

Jag och min kollega Britt som också jobbar som konsult har ansvaret för bla själva behandlingsbiten. 

Företaget vi jobbar för har också minst en dags utbildning i företagshistoria, HR frågor, service och HLR. Så att du blir väl förberedd innan du åker ut är inget du behöver fundera över.

Du är utbildad, försäkrad och omhändertagen till tänderna.

Vi lägger upp utbildningen så att vi varvar teori och praktik. 

Erfarenhetsmässigt så har vi lärt oss genom åren att våra deltagare vill öva på så många behandlingar som möjligt. Man vill helt enkelt prova att göra dom behandlingar man sen ska utföra ute på plats sen. För där har man mycket eget ansvar, så det är viktigt att man får veta vad man ska göra. Och det är ju våran skyldighet som företag att ge den utbildningen, men självklart har man också eget ansvar att ta del av det vi delar med oss av.

Ni som jobbar på SPA vet ju att det mest förekommande behandlingarna är någon form av massage, så också hos oss. MEN vi har jobbat hårt med att hitta kombinationsbehandlingar, så att vi får jobba med både kropp och ansikte. Dessa behandlingar är mycket uppskattade av såväl gäster som terapeuter.

Men för Er som är hudterapeuter har vi också pedikyr och FFB och på familjehotellen barnbehandlingar, så dagarna blir otroligt varierande.

Nu är det ju inte meningen att jag ska göra reklam för just vårat företag, därför nämner jag ju såklart inget namn, utan jag berättar mer hur jag jobbar och hur det har varit för mig.

Så på SPA school går vi som sagt igenom alla behandlingar vi ska utföra, vi hänger och umgås med blivande kollegor och avslutar veckan med en lite festligare middag.

Vi får också besök och utbildning i det märket vi använder. Det tycker jag är superviktigt att vi får en grundlig utbildning i det märket vi jobbar med, för hur ska vi annars kunna rekommendera och säga vad som är det bästa för just den gästen/kunden du har.

Vi pratar försäljning, service, rekommendation, Välkomnande Värdskap och tränar på att ge kund rekommendationer. Det är det många som tycker är svårt.

Det här är en av mina favorit veckor på året, jag bara älskar att utbilda, inspirera och dela med mig av mina erfarenheter. Självklart får jag också en massa kunskaper, erfarenheter och vänskap tillbaka.

En av de föreläsningar jag håller kallar jag för SPA toolbox. Den föreläsningen handlar lite om olika verktyg som du kan stoppa ner i din verktygslåda för att kunna leverera ditt bästa jag.

Den verktygslådan tänkte jag dela med mig av lite nästa gång.

Och lite av hur det är att jobba i Portugal, där jag jobbar just nu.

0

Till dess önskar jag Er en fantastisk försommar.

Sköt om Er och var rädda om Er, samt hoppas att du liksom jag snart får ta på och behandla andra och få göra det vi brinner för.

Stor kram

Kicki

Detta är ett blogginlägg.
Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte SHR.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Anna Olsson

SHR 60 år!

Vilken lördag!  

SHR fyllde 60 år vilket firades med pompa och ståt!

SHRlogga_60Ar300print

Dagen började redan 9 för mig, då det i röda rummet på Berns var skolforum, möte med alla godkända skolor. Eftersom jag utbildar och har gjort ett tag nu, så finner jag detta så intressant, så givande! Och det är så trevligt att träffa alla! Är det något som funderar på att studera till hudterapeut så har vi följande skolor i Sverige som utbildar godkända hudterapeuter:

Gilda skolanYrkeshögskolan för Hudvård och spa, Hudvårdshögskolan IBSElisabethskolan samt yrkeshögskolan i Landskrona.

Hudterapeuter som sedan får bli medlem i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, som då kallar sig Auktoriserad Hudterapeut och som kunden kan lita på. Kunden som besöker en auktoriserad hudterapeut kan vara säker på att den som utför behandlingen har gått en bra, godkänd utbildning, utför professionella behandlingar, innehar behandlingskadeförsäkring etc, etc!

Efter skolforum var det dags för årsmöte! Som en del utav styrelsen är det en hel del arbete hela året, som på någon vis avslutas, och börjar om med årsmötet! Så känner jag i alla fall! Här har man även chansen att träffa medlemmarna!

Jag och Gunilla, region Östra Götaland välkomna till årsmötet

Jag och Gunilla, region Östra Götaland välkomna till årsmötet

Efter detta var det dags att svida om, 60-årskalaset med tillhörande galamiddag närmade sig! Och vilken kväll! Fantastisk dag, fantastisk kväll och natt! Så många leenden, så många gamla bekanta och ännu fler nya ansikten! Underbart roligt! Nästan så att man önskar sig en galamiddag om året!

Fotograf: Lena Edberg

Det är fantastisk att få vara del av denna storslagna organisation, både som styrelseledamot och självklart medlem! Jag väljer självklart att vara medlem i SHR för att bevisa vad jag kan, vilken utbildning jag har, att jag är seriös och utför professionella behandlingar! Jag kommer alltid vara medlem d v s Auktoriserad Hudterapeut!

Som kund borde Du alltid välja att gå till en Auktoriserad Hudterapeut.
-För din trygghet.

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status. 

Text: Marielle Isaksson

Nu är våren här! Och ingen är nog gladare än jag! Om jag blickar ett år tillbaka så har mitt liv förändrats drastiskt. För ett år sedan hade jag ingen egen butik, och jag hade definitivt inga planer på att öppna 2-3 nya företag. Livet bara flyger förbi medan vi är upptagna med att göra planer, men oj vad fantastiskt värt det är när man får chansen att jobba med det man verkligen älskar! Även om man ibland hade hoppats att man kunde lägga till några timmar på dygnet!

Som egen företagare så är det lätt att alla ”måsten” tar död på kreativiteten som är vår näringskälla som makeupartister! Men idag har jag verkligen blivit inspirerad! Idag har jag varit domare på Stylist & Spa programmet här i Umeå, när dem har haft en Makeup & Hår tävling, som väldigt mycket inspirerades av SM i Makeup. Jag kan bara säga att dessa kreativa elever är vårt yrkes framtid. Jag vill ge en klapp på axeln till deras lärare, som verkligen har låtit dessa fantastiska människor utvecklas till kreativa makeupartister, och inte bara makeupartister som stannar innanför den berömda boxen! Det känns tryggt för mig som ska anställa makeupartister även i framtiden, att jag vet att det finns kvalitet!
Vilka kreativa och vackra kreationer dessa tjejer lyckades skapa. Jag tar av mig hatten! Jag om någon vet hur nervöst det är att tävla i stora sammanhang, men dem alla klarade det galant!

Så nu är jag taggade till tusen på att få veta årets tema i Makeup SM! För nu är jag tävlings sugen! Jag tävlade år 2012 när det var Manga tema, och det var bland det roligaste jag har gjort. Jag tycker att alla som är intresserade av Makeup SM kan kolla in deras Facebook sida för mer information. För det är en fantastisk upplevelse.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Text: Birgitta Tingberg

Mitt första inlägg i SHR:s blogg. Frågan är då – vem är jag som ska börja skriva på denna blogg? Titta gärna under bloggare här på SHR så finns lite mer att läsa om mig. Jag har också en egen blogg där ni kan hänga med. Den ska jag börja använda flitigt är tanken. Adressen till den bloggen är – http://hudbalans.wordpress.com/

Ska bli spännande att ta er med på min resa på den utbildning som jag snart ska börja. Men också på den resa det innebär att ha eget företag inom hudvård och kost/näring. Jag kommer att skriva om hur man kan integrera kost/näring och tillskott i hudterapeutyrket. Vilket innefattar att ta upp hur olika näringsämnen påverkar huden positivt och negativt.
Jag fick för en tid sedan veta att jag fått ett stipendium (Marja Entrich) från SHR. Ett stipendium som ska användas till den utbildning jag ska gå under 1,5 år. Utbildningen heter Funktionsmedicinsk Näringsrådgivare. Tycker att SHR ska ha en eloge som gav mig detta stipendium – jag vill tro att man ser nyttan av att tänka holistiskt. Utifrån OCH inifrån.
Så vi drar väl igång redan idag med att beskriva vad Funktionsmedicin är för något och vad de innebär.

Funktionsmedicin

”Funktionsmedicin innebär att man försöker återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i kroppen innan obalansen manifesterat sig i en sjukdom.”

Funktionsmedicinen är en utveckling ur den vanliga skolmedicinen och grundad på vetenskapliga principer och metoder som bättre kan möta upp behovet av modern sjuk- och friskvård i dag. Till skillnad från traditionell sjukvård där man fokuserar på sjukdomen, ser en funktionsmedicinare till hela personen, vilket involverar samspel mellan personens historia, fysiska och sociala miljö, genetik, näringsstatus, kost, livsstil, mental-, känslomässig-, och själslig hälsa och hur dessa kan påverka hälsan på lång sikt.

Till min hjälp har jag, i dagsläget, Hårmineralanalyser. Hur går då detta till och varför hår? Man klipper så man får cirka 1 matsked hår och sänder till ett av USA:s största labb. Att mäta i hår ger en mer ”övertidbild” än att t ex ta blodprov, urinprov m m. Då detta cirkulerar och ger mer en ”ögonblicksbild”. Därmed inte sagt att den typen av prover inte är bra att göra. Jag kommer att återkomma mer längre fram och beskriva de olika metoderna. Men – och det är viktigt – det är bra att göra en koll av näringsstatus i kroppen och inte bara gissa. Ofta får vi oss berättat från olika håll om vad vi borde äta i form av olika tillskott. Det blir stora rubriker – ena dagen är det D-vitamin och nästa dag är det Krom m m. Men – det man inte vet – är om just JAG behöver detta ämne.

Det här kostar såklart en något (1.600 kr) men många tycker det är värt det om de har problem av något slag. Det man får för de pengarna är en tiosidig rapport som beskriver: metabolisk hastighet, de olika mineralnivåerna såväl de vi behöver som en del toxiska mineraler, kostråd samt kosttillskottsrekommendation. Dessutom stöd och hjälp under hela balanseringsfasen. Mer finns att läsa på http://www.nutri-tech.nu eller http://www.traceelements.com vad gäller Hårmineralanalys och vad det är.
Att arbeta så här – både utifrån och inifrån – är otroligt givande. Jag vet att jag har flera olika redskap att ta till när det gäller hudproblem.

Som en bas ligger alltid en bra Multivitamin.

Några av de kosttillskott jag rekommenderar utöver detta är:

Laktoferrin – är ett glykoprotein (ett protein med kolhydrater bundna till sig) som finns i bröstmjölk, saliv, svett, tårar och andra kroppsvätskor. Det är en del av kroppens försvar mot mikroorganismer genom bland annat dess antimikrobiala, anti-inflammatoriska och antioxidanta egenskaper. Flera studier visar att laktoferrin kan hjälpa vid akneproblem. En av dessa studier, där de deltagande fick 100mg laktoferrin två gånger dagligen under åtta veckor, visade på nedsatta besvär hos 76.9% (30 personer av 39) av de medverkande.

Zink – är kofaktor till omkring 300 enzymer, vilket betyder att det är nödvändigt för funktionen av dessa enzymer, och är viktig för ett stort antal processer runtom i kroppen. Som nämnts ovan behövs zink för omsättningen av vitamin A. Hudceller omsätts och förnyas hela tiden och dessa processer behöver zinkinnehållande enzymer för att fungera. Zink är en strukturell del av den viktiga antioxdanten superoxid dismutas (SOD), som kroppen själv bildar, och ett enzym som hämmar inflammation. Zink är viktig för utvecklingen av immunförsvaret och kan därför fungera bra vid inflammatoriska hudproblem . Studier visar att olika former av zinktillskott minskar aknebesvär, främst av den inflammatoriska varianten. Det är även involverat i aktiveringen av gener, vilket är viktigt för utvecklingen av nya hudceller och för sårläkning. Fisk, skaldjur, nötter och frön är bra källor av zink.

B-vitaminer – och de är många. Där framför allt Vitamin B5 är den som gjort sig populär vid acne eftersom Vitamin B5 reglerar produktionen av talg i huden. Och det är bra med B5 men inte i de doser som ofta rekommenderas på olika sidor på internet. Dessutom bör man inte bara äta B5 utan ha ett B-komplex med en extra dos av Vitamin B5.

Fettsyror – våra celler omges av ett membran innehållande fettsyror som omega 3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA). Dessa fettsyror gör membranet mjukt och spänstigt och bidrar till att näringsämnen lättare kan ta sig in i cellen. Anledning till att fettsyrorna har den effekten är att de är fleromättade, vilket betyder att de är mer följsamma än mättade fettsyror. EPA och DHA finns i fet fisk, krill olja och fiskolja. Den vegetabiliska omega 3-fettsyran alfa-linolensyra från linfrön, linfröolja, valnötter och pumpakärnor omvandlas till de aktiva fettsyrorna EPA och DHA och är ett bra alternativ för vegetarianer och veganer. EPA och DHA har även antiinflammatoriska egenskaper och används ibland vid akne och eksem.

Allt gott till er alla – med förhoppning att vi ses på Hud & Kosmetik. Där kommer jag att prata kring detta ämne – på fredagen kl. 10.00 via en av SHR:s utställare.

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Tiden går så fort när man har roligt, därför har det varit lite kärvt med bloggandet från min sida, men de råder vi bot på nu 😉

Det är 6 veckor sedan vi började skolan, tänk vad tiden går. Tvåa nu också, verkligheten som fullfjädrad hudterapeut närmar sig. Under de 6 veckorna har vi hunnit starta upp SPA-kursen med Spamassage, tenta av elektroterapin (väntar med iver på resultatet, godkänd eller icke godkänd?!! det är frågan), diatermi av fibrom och teleangiektasier, flertalet kundpass(det allra roligaste) och vi har även fått oss tilldelat våra epi-case, elektrisk-epilering alltså. Har 2 kunder som är under mina vingar i nuläget och som jag arbetar med. Roligt men så pilligt, inte det lättaste och hitta höllet (hö hö). Det ska väl dock ge med sig så småningom. Även den avancerade hudvården har kört igång, vi har haft besök från DMK, som vi har på skolan tillsammans med Dermalogica, där vi fått lära oss att arbeta med deras enzym-peelingar. Riktigt roligt!

Har även varit på lite extra events tillsammans med 2 klasskamrater och min utbildningsledare Camilla Björk. Var en ”eventgrupp” på Prosivitas Privat Gymnasium i Malmö som bjudit in oss att prata om kosmetika i form av Make-up och även att göra ett lite happening med små aktiviteter. Det blev handmassage, lackning av naglar och make-up tips gällande skuggningar på ögonen. Jag skötte massagedelen då lackning inte är min starka sida (host host) och vi hade en riktigt trevlig kväll! Eleverna var mycket nöjda och ville att vi skulle komma tillbaka!

Även hunnit med Malmös minimässa som var proppat med en massa matnyttigt! Alltid roligt att vidga vyerna! ^^ Love this! Var en av föreläsarna med som gav mig lite information jag kommer kunna använda i mitt examensarbete, så verkligen en toppen mässa! 😉

Nu är detta förbi och 24/9 började praktiken! Jag befinner mig i Göteborg på salong Amytiz i Linnestaden där jag ska ha en fantastisk kvinna vid namn Soheila som min handledare. Är laddad till tusen och redo och visa vad jag går för! Varvat med detta så skall man även mer eller mindre färdigställa examensarbetet och fixa lite andra saker runtomkring.

En annan rolig grej är att blev jag i dagarna blev kontaktad Annica Joensuu och blev erbjuden den äran att få leda Make-Up SM i Stockholm den 5 oktober!! Var i lite små chock men tackade ja! Så alla som ska till Make-Up SM i Stockholm den 5 oktober, vi ses garanterat där! 😉

Ha de bra tills vi hörs och ses!

/ Robin

Robin , Malin och Bella från Eventkvällen på Procivitas Privat Gymnasium

Robin , Malin och Bella från Eventkvällen på Procivitas Privat Gymnasium

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Hej på er! Igen… Haha, det slog mig just att det redan är söndag & det är läge att knåpa ihop ett inlägg igen. Veckan har kantats av träning, jobb & VAB dagar.. Ja, nu börjas det. Ögoninflammationer, oförklarliga kräkningar, snuva, hosta & feber. Hej höst! Det är lika bra att gilla läget & bara flyta med.
Jag antar att jag inte är den enda som i lördags satt och sade vid grillmiddagen att ”detta är nog sista grillningen i år”. Hösten känns i luften trots att temperaturen är hög och solen skiner nästan varje dag.

Kanske känner jag så för att jag faktiskt längtar till hösten, jag är liksom redo! En ynka vecka kvar till PT utbildningens start & var jag taggad förra veckan så är jag dubbelt så taggad nu.
I lördags var det dags för kvartalsutbildning i CxWorx, det släpps nya releaser (pass) var tredje månad & nu är det dags att lära in en ny koreografi som kommer släppas på klubbarna runtom i Sverige v39. Jag är övertygad om att release nr 12 som vi kommit fram till kommer att smälla högt! Grym musik & med tanke på träningsvärken som gjort sig påmind i varje liten rörelse jag gjort idag, grymma övningar! Så inte nog med att det ska nötas anatomi & fysiologi, det ska även nötas Cx koreografi! Yay!! 😀

bild-5

Jag har tänkt att från & med denna veckan presentera mina absoluta favoritövningar. Jag presenterar en övning/vecka & första övningen ut är:

Tadaaaa…

PLANKAN!

Plankan är en fenomenal övning för att stärka din magmuskulatur & hela bålen egentligen. Plankan är en grym övning inte bara för att få fram ditt sexpack på magen utan även för att stryka upp din bålstabilitet & det har du nytta av i allt du tar dig för på gymmet & i vardagen. Det finns många variationer på plankan & denna veckan tänkte jag gå igenom den klassiska plankan.
Har du en träningsmatta att tillgå är det super!
Ställ dig på armbågarna & pressa ner underarmarna mot mattan.
Kom upp på tå.
Se till att du har dina axlar & höfter i en rak linje.
Spänn åt dina lårmuskler, sug in naveln mot ryggraden, tänk dig att du skjuter fram bröstet lite grand för att förhindra att din bröstrygg rundas & dina skulderblad sticker upp.
Försök sedan hålla denna positionen så länge du kan utan att tekniken blir sämre & du tappar hållningen. Börja med 30 sek för att sätta målet på några minuter. Plankövningen kan kännas galet tung till en början men är en övning där du snabbt märker skillnad & ser resultat, du blir snabbt starkare. Plankan går fint att göra på knä om man känner att det är en lite för stor utmaning att göra den på tå, det viktiga är att du hela tiden har en rak linje mellan axlar & höfter. Det jag vill att ni tänker på när ni står i era ståtliga, starka och stabila plankor & tankarna börjar gå mot det hållet då ni ger upp.. GÖR INTE DET! Varenda liten sekund räknas! I promise 😀

bild-4

Planka mera! Vi hörs nästa vecka lite starkare, piggare & lite snyggare 😉

Kram Linda

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Hoppas ni njuter av sommarvärmen för det gör jag!

Termin 2 av 4 är nu slut. Inte klokt vad tiden går. Känns som att det var igår jag påbörjade min utbildning. Skrev på min egna facebook häromdagen; ”1 år sedan, i dagarna snart, man gjorde praktiska provet för att få komma in på hudterapeututbildningen i Landskrona. 1 år senare sitter man här och är halvvägs färdig. 1 år kvar sen har man gjort det man velat göra rent utbildningsmässigt. Snart tar nästa kapitel vid, helt otroligt vad snabbt tiden går.”
Skolan börjar den 12 augusti igen, innan dess så ska jag hinna jobba, söka praktikplats, starta upp examensarbetet osv. Mycket att stå i, så det där med ”lov” kan ju diskuteras 😉
När vi ändå är inne på examensarbetet. Jag har valt att jag ska skriva om Siliconer i hudvårdsprodukter. Varför ett sådant ämne kan man undra men det är därför att jag är väldigt intresserad av innehållet i de produkter som vi applicerar på vår hud. Några lärare, klasskamrater och även säljare hos grossister kan intyga intresset, tror jag varit en liten p*in in the a*s för dem ibland 😉 Intresset för ämnet har väckts på lite annat håll en gång i tiden.

Har även fått leta handledare till arbetet och har hittat en kvinna som vill hjälpa mig! Ingen mindre än Marie Loden, dermatolog och forskare och författare till ” Ren, Mjuk och Vacker”. Känns superbra och roligt!
I nuläget så har jag samlat ihop en massa fakta som (förhoppningsvis) ska svara på mina frågeställningar. Känns lite som en enda röra i nuläget bland allt material man hittat, men det ska nog reda ut sig. Återkommer under sommaren hur det gått för mig!

Tills nästa gång vi språkas, Trevlig midsommar!

/ Robin

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.
Vi står för lärande, kvalitet och status.

Då var det min tur att skriva mitt första inlägg, och jag tycker det är så roligt att jag har fått denna chans att skriva om hudterapeutyrket ur en elevs ögon!

Jag går andra terminen av fyra på hudterapeut utbildningen i Landskrona och ja, allt går som på räls, man lever minst sagt i en liten bubbla där allt kretsar kring skolan. Givetvis är det kul för man får ju hålla på med det man gillar!

Nu när man går så intensivt och i stort sett bara är i skolan så är det skönt att man ibland kan komma från skolan, och det är vad vi i klassen just nu ska göra. Vi tar ”lite semester” ifrån varandra och skolan genom den efterlängtade LiA=Lärande i arbete/praktiken, vi nu ska ha i tre veckor. Just denna Lia var frivillig vart man ville vara, så jag valde att göra min på en salong. Mycket pga av att jag ville få en insikt i hur det faktiskt fungerar på en salong, innan vi ska ut på nästa Lia som just måste vara på en salong. Kravet vi har då är att utföra behandlingar och helst många, därför hade jag tänkt mig denna praktik som en mjukstart inför det kommande.

På vår skola har de lagt upp praktikerna som så att vi har fyra praktikperioder, två treveckors praktiker första året och sen två sjuveckors praktiker andra året, vilket är ett bra upplägg då man hinner anpassa de kunskaper man fått med sig med vad man sedan får chansen att kunna utföra ute på de olika ställena. När man är ute såhär på praktik och märker att skolans värld inte alltid stämmer överrens med hur verkligheten är (som enligt vissa är bra och andra inte), så inser man hur viktigt det är att få chansen att komma ut till olika företag, grossister, butiker/affärer, salonger, spa och kliniker och pröva på det som finns där ute i verkligheten, som man själv kommer ut i efter skolan.

När man har chansen att vara ute hos er redan utbildade terapeuter så har jag tänkt på vilken viktig roll ni som tar emot elever har, och då tänker jag på er som förebilder. Vi har ju en otroligt bra grund att stå på från skolan och har lärt oss massor som man ska eftersträva som hudterapeut, hålla en god hygien, ha bra kundbemötande och eftersträva en standard så man kan vara stolt över det man utför. Och då är det ju också viktigt att man kommer ut till likasinnade med samma kompetens och mål, att vara en så bra hudterapeut som möjligt.

Ute på praktikerna får man lära sig att se på det man gör ur andra synvinklar och självklart får man massa nya kunskaper! Man inser att man aldrig kommer bli fullärd som hudterapeut och att man hela tiden måste uppdatera sig gällande nya rön, forskning och metoder för att kunna följa med i branschens utveckling.

Och det är vad som gjort att jag just valt hudterapeut yrket, möjligheten att kunna utvecklas och få testa nya saker.

/Eric

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter.

Vi står för lärande, kvalitet och status.

Idag, torsdag, hade vi vårt andra kundpass. Jag skulle egentligen suttit i reception men p.g.a. sjukdom så blev det lite omfördelning. Fick göra min första ansiktsbehandling + frans och bryn färgning. Har haft familj och lite vänner tidigare på dessa behandlingar men nu gällde ett lite annat förhållningssätt, nu är det människor jag faktiskt inte känner. Nu gällde det att vara proffsig. 

Utan att gå in på för mycket detaljer av sekretesskäl så var det riktigt kul! Kan man redan kalla sig arbetsskadad när man blir helt lyrisk över en kunds comedoner? I så fall är jag gravt arbetsskadad 😉
En mycket givande dag där man fått tänka till. Fick även använda apparatur! Känner att osäkerheten över det krymper, vilket känns suveränt!
Väntar nu på lite feedback på min hudanalys, så jag får återkomma om det, får vi se om jag förstått grejen 😉

Imorgon så är det utbildning i Malmö för mig och klassen (Hud12) och tvåorna (Hud 11). Det är en utbildare från Storbritannien som representerar IDI (The International Dermal Insitute) som ligger i USA och har hand om märket Dermalogica, som kommer och ska föreläsa. Ska bli otroligt spännande och kul!
Återkommer med hur det var! 🙂

Trevlig helg därute!

Robin

 

SHR – den självklara branschorganisationen för alla hudterapeuter. 

Vi står för lärande, kvalitet och status.


Varför vara medlem i SHR? Klicka på bilden nedan!

Varför välja en av SHR auktoriserad hudterapeut? Klicka på bilden nedan!

Copyright

SHR äger om inget annat anges rättighterna till text och bild på denna blogg.

Skriv in din e-post för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg.

Kategorier